کارخانه

اصفهان – جاده شیراز کیلومتر ۲۰ جاده قلعه شور

تلفن: ۳-۲-۳٨۵۹٧۱۰١-۳۱ (۹۸+)

فکس: ۳۸۵۹۷۲۰۰-۳۱ (۹۸+)

دفتر مرکزی

تهران- سهروردى شمالى- خیابان خرمشهر (آپادانا) – پلاک ۵٧

کد پستى: ۱۵۵۴۶۱۴۸۱۴

تلفن: ۴۳۴۳۴۰۰۰-۲۱ (۹۸+)

فاکس: ۴۳۴۳۴۴۴۴-۲۱ (۹۸+)

ایمیل: info@solomon-carpet.com

دفتر دوبی

دیره- خیابان بنی یاس- برج المصرف- واحد ۹۰۵

تلفن: ۲۲۸۳۳۷۸ (۹۷۱۴+)

فاکس: ۲۲۸۳۳۷۶ (۹۷۱۴+)

ایمیل: info@solomon-carpet.com